2011~ 

2001-2010 

1991-2000 

1981-1990 

Home > Project > 获奖经历 > 2001-2010 > 罗线丽楼设计(ʢ)

罗线丽楼设计(ʢ) (Yeosu Railway Station)

罗Գ丽61号 带
设类 设㿣楼
总 积 4,483.24
规 ټ 1层 , ߾3层
铁Գ厅
设计Ҵ 2003

罗线终Ϣ丽关Ϣ过铁设༣观养产ȣ扩务间领洡ϴ过玻٥块mass间screen, 规划边风ã岛与风驻׺楼

߲- 复线电铁楼设计(优)

荣内体馆 (当选)